Új adatvédelmi törvény

Az Országgyűlés előtt van már az új adatvédelmi törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály javaslata.

A törvénytervezet alapján a személyes adatok kezelésére vonatkozó főbb szabályok nem kerülnek megváltoztatásra. Személyes adatok kezelése továbbra is megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulás vagy törvényi felhatalmazás alapján történhet, figyelemmel a célhoz kötöttség elvére.

A törvényjavaslat bevezet egy új adatkezelési jogalapot, az 95/46 irányelv 7. cikke alapján, amely átfogó garanciális szabályok mellett lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben, az érintett hozzájárulása hiányában és törvényi felhatalmazás nélkül is sor kerülhessen az adatkezelésre.

Újdonság, hogy a törvénytervezet meglehetős részletességgel tér ki az adatbiztonság kérdésére is.

Fontos, az európai szabályozásokkal és gyakorlattal egybecsengő változás, hogy a közérdekű adatok közzétételét elrendelő, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi C. törvény egyes rendelkezései bekerülnek az új adatvédelmi törvénybe. Az általános közzétételi lista – melyen a közfeladatot ellátó szervek által kötelezően közzéteendő adatokat találhatók – például az adatvédelmi törvénytervezet mellékleteként került meghatározásra.

Bírósági eljárás

Az adatvédelmi jogsértésekkel kapcsolatos bírósági eljárások szabályai nem változnak, azonban az érintett jogainak megsértése miatt indított per elbírálása a törvénytervezet szerint a megyei bíróság hatáskörébe tartozik.

Adatvédelmi Hatóság

Jelentős változást fog jelenteni, hogy megszűnik az adatvédelmi biztosi intézmény és létrejön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek az elődjéhez képest új jogosítványa lesz, hogy tízmillió forintig terjedő bírságot szabhat ki személyes adatok jogszerűtlen kezelése miatt.

Adatvédelmi nyilvántartás

Szigorodnak az adatvédelmi nyilvántartásra vonatkozó szabályok, annyiban, hogy az adatkezelés a nyilvántartásba vételt megelőzően nem kezdhető meg. A törvénytervezet szerint a 2012. január 1-jét megelőzően megkezdett, de az adatvédelmi nyilvántartásba a fenti dátumot megelőzően be nem jelentett adatkezelések nyilvántartásba vételét 2012. június 30-ig kérelmezni kell az Adatvédelmi Hatóságnál. Amennyiben ez elmaradt, az érintett adatkezelés június 30-át követően nem folytatható.

Ugyancsak fontos változást jelent, hogy az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés díjköteles lesz.

Az adatkezelések új adatvédelmi törvény rendelkezései szerinti működtetésében, a jogszabályi megfelelőség vizsgálatában, jogszerű működés kialakításában nyújthat segítséget egy szakértők által végrehajtott adatvédelmi audit.

A bejegyzés kategóriája: Nincs kategorizálva
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük